CÁ BIỂN SẠCH VIỆT NAMĐÀ NẴNG, QUÃNG NGÃI, NHA TRANG, PHAN THIẾT CÁ ĐÔNG LẠNH SẠCHTHEO KHẨU VỊ VIỆT GIAO HÀNG NHANH CHỐNGCHẤT LƯỢNG


SUPPORT

 • TUYEN NGUYEN

  ONLINE - TUYEN NGUYEN

  Call: +84 907 521 642

  vietseafood.tuyennguyen@gmail.com

  skype TUYEN NGUYEN

 • TUYEN NGUYEN

  ONLINE - TUYEN NGUYEN

  Call: +84 902 929 642

  tunaviet@gmail.com

  skype TUYEN NGUYEN

 • TRAN DAI

  ONLINE - TRAN DAI

  Call: +84 907 971 939

  vietseafood.trandai@gmail.com

  skype TRAN DAI

HOT SEASON SUPPLY
 • * MACKEREL FISH
 • * Muroaji For Bait
 • * Layang Scad
 • * Round Scad
 • * Yellowtail Scad
 • * Indian Mackerel
 • * Bigeye Scad
 • * Short Body Mackerel
 • * Hairtail Scad
 • * TUNA FISH
 • * Skipjack Tuna
 • * Yellowfin Tuna
 • * Bonito Tuna
 • * Kawakawa
 • * BLACK POMFRET